Σχετικά με εμάς

Παρέχουμε αντικειμενική επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα της εταιρίας μας, με σκοπό τη λήψη εμπεριστατωμένων ιατρικών αποφάσεων και την ασφαλή και ορθή χρήση τους.

HCP Tablet

Ποιοί είμαστε

Αλληλεπιδρούμε απευθείας με επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και φροντιστές. 

Είμαστε μία διεθνής ομάδα που παρέχει «με ενιαία φωνή» ισορροπημένες ιατρικές πληροφορίες υψηλής ποιότητας.

Είμαστε πτυχιούχοι Επιστημών Υγείας ή συναφών ειδικοτήτων με υψηλή προϊόντική εξειδίκευση.

Τι κάνουμε

Απαντάμε σε αυθόρμητα ερωτήματα από επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και φροντιστές, παρέχοντας έγκυρη και έγκαιρη αντικειμενική επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με τα συνταγογραφούμενα προϊόντα της εταιρίας μας, με σκοπό τη λήψη εμπεριστατωμένων ιατρικών αποφάσεων.

  HCP literature

  Δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε το απαντητικό περιεχόμενο που παρέχουμε, το οποίο βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και είναι ακριβές, επιστημονικά ισορροπημένο, μη παραπλανητικό και μη προωθητικό.

  Το επιστημονικό περιεχόμενο υποβάλλεται σε αυστηρή εσωτερική ανασκόπηση και ενημερώνεται τακτικά για να αντανακλά νέα δεδομένα.

   Molecules

   Ηγέτης στην κοινότητα της Ιατρικής Ενημέρωσης.

   Συνεργασία με το MILE* και την Ένωση Πληροφοριών Φαρμάκων (Drug Information Association)

   *Οι Ηγέτες Ιατρικής Ενημέρωσης στην Ευρώπη (MILE) είναι ένας οργανισμός που σκοπό έχει να μοιραστεί τη γνώση και τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την λειτουργία της Ιατρικής Ενημέρωσης στην Ευρώπη. Ο γενικός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα για τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς και, ως εκ τούτου, η συμβολή στην ασφαλέστερη και καταλληλότερη χρήση τέτοιων προϊόντων. Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.mile-association.org


    HCP LabHCP Lab