Πηγές Πληροφοριών

Pfizer Medical Information Professional Resources Icon
Επαγγελματικές Πηγές Ιατρικών Πληροφοριών
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης της Pfizer.
Δημιουργημένα από την Pfizer για τα φαρμακευτικά προϊόντα της, για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επαγγελματιών υγείας στο χώρο εργασίας και η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
Υποστήριξη και/ή χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνητικών προγραμμάτων με πρωτοβουλία του ερευνητή.
Για τις πολλές ερωτήσεις που λαμβάνουμε σχετικά με την εταιρεία μας και τα φαρμακευτικά μας προϊόντα, προσφέρουμε πληροφορίες για διάφορα θέματα ενδιαφέροντος στον εταιρικό ιστότοπο της Pfizer Hellas.
Pfizer Medical Information Clinical Trials Icon
Κλινικές Μελέτες
Βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης που προσφέρει πληροφορίες για κλινικές μελέτες.