Σημαντική Ειδοποίηση

Greece

Ο παρών ιστότοπος απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας που διαμένουν ή έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Τα επίσημα συνταγογραφικά στοιχεία (Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, ΠΧΠ) μπορεί να διαφέρουν σε άλλες χώρες.

Σκοπός των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι να προσφέρουν ισορροπημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις σε αυτόβουλες ερωτήσεις ιατρικού περιεχομένου από επαγγελματίες υγείας. Οι πληροφορίες αυτές ενδεχομένως να περιέχουν ενδείξεις ή δοσολογικά σχήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Για πλήρη συνταγογραφικά στοιχεία (πχ. ενδείξεις, αντενδείξεις, προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες κτλ), συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ).

Οι πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπο δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή. Η ευθύνη για την ιατρική φροντίδα ασθενών ανήκει στον επαγγελματία υγείας, με βάση την επαγγελματική του εξειδίκευση, την εμπειρία, τα χαρακτηριστικά και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς.

Είστε επαγγελματίας υγείας που κατοικεί στην Ελλάδα;
Αν δεν είστε επαγγελματίας υγείας.. πατήστε εδώ