Χρήσιμες Πληροφορίες για Ιδιώτες

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας:
Επικοινωνήστε με το τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης στο τηλέφωνο:
(+30) 210 6785800

Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης, στα τηλέφωνα:
(+30) 210 6785908 – Ώρες γραφείου
(+30) 210 6785808 – 24ωρη γραμμή
Fax: (+30) 210 8199096