Επικοινωνία

Ιατρική Ενημέρωση
Pfizer Medical Information Call Icon
Τηλέφωνο

Μιλήστε ζωντανά με εκπρόσωπο του τμήματος Ιατρικής Ενημέρωσης της Pfizer σχετικά με το ερώτημά σας ή για να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια.

Τηλέφωνο: +30 210 6785800 Δευτέρα - Παρασκευή, 9πμ - 5μμ