Παρέχουμε αντικειμενική επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με την ασφαλή και ορθή χρήση των προϊόντων της εταιρίας μας, και την λήψη εμπεριστατωμένων ιατρικών αποφάσεων.

Παρέχουμε αντικειμενική επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα της εταιρίας μας, με σκοπό τη λήψη εμπεριστατωμένων ιατρικών αποφάσεων και την ασφαλή και ορθή χρήση τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Καλέστε +30 210 6785800

Μιλήστε ζωντανά με εκπρόσωπο του τμήματος Ιατρικής Ενημέρωσης της Pfizer σχετικά με το ερώτημά σας ή για να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια.

Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων μας